April 13, 2018 health news 0

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขานรับนโยบายรัฐดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์สั่งการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในจังหวัดชายทะเลทั้ง 10 แห่ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561

เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย และเป็นวันหยุดยาวหลายวันทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามเกาะแก่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาจทำให้การจราจรขนส่งทางน้ำเกิดการแออัด และอาจมีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นได้ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ และให้มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางบก และทางน้ำ นายจตุพร กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้รับข้อสั่งการจาก พลอ.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยกรมได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลทั้ง 10 แห่งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth